Zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad przyjmowania klientów zewnętrznych  w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych informuje, że w okresie 01.01.2018- 01.06.2018 r.  nie występowały żadne kontakty osób trzecich z pracownikami CBR mogące być zakwalifikowane jako kontakt podejmowany przez klienta zewnętrznego.