OGŁOSZENIE O LICYTACJI SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO-ŚRODKA
TRWAŁEGO: SAMOCHODU CHŁODNI MARKI VW T4 STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ CENTRALNEJ BAZY REZERW
SANITARNO-PRZECIWEPIDEMICZNYCH

 

Ogłoszenie o licytacji

PDF


Szczegółowe informacje: Kontakt