Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 907)

 

Ogłoszenie o przetargu

  PDF

Specyfikacja

DOC PDF

Projekt

  ZIP

 

Szczegółowe informacje: Kontakt