Centralna Baza Rezerw Sanitarno- Przeciwepidemicznych w Porębach k/Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania ofert na „modernizację kotłowni” zgodnie z załączonym projektem i tzw. przedmiarem robót do dnia 12 czerwca 2017 r. do godziny 22:00.

 

Informacji telefonicznych udziela :

 

Jerzy Grądzki – 608 499 914

 

Projekt i zakres robót

ZIP