Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego  sposobu  gospodarowania  niektórymi  składnikami  majątku  Skarbu   Państwa (Dz. U. z 2017r., poz. 729) Centralna Baza Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych w Porębach k/Zduńskiej Woli  informuje, że posiada zbędny samochód chłodnię marki Peugeot Boxer, rok produkcji 2008, przebieg około 181 tys. km.  Stan pojazdu bardzo dobry. W związku z powyższym  zgłaszamy  możliwość nieodpłatnego przekazania zainteresowanej jednostce w/w samochód.

Państwowe jednostki budżetowe zainteresowane przejęciem w/w składnika majątkowego proszone są o złożenie wniosku o treści zgodnej z § 38 ust. 4 w/w rozporządzenia.

Wnioski mogą być składane do dnia 28.02.2018 r.